Clienți /
Turbo Tub SRL

1. 

Proces verbal adunare creditori

2. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
3. 

Raport final inchidere procedura

Descarcă documentul
4. 

Raport de activitate februarie-mai 2021

Descarcă documentul
5. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
6. 

Convocare Adunare creditori

Descarcă documentul
7. 

Raport de activitate Octombrie 2020- Ianuarie 2021

Descarcă documentul
8. 

Raport de activitate mai - septembrie 2020

Descarcă documentul
9. 

Raport de activitate februarie - mai 2020

Descarcă documentul
10. 

Raport activitate octombrie 2019 - ianuarie 2020

Descarcă documentul
11. 

Raport activitate mai - septembrie 2019

Descarcă documentul
12. 

Raport activitate februarie - aprilie 2019

Descarcă documentul
13. 

Raport de activitate octombrie 2018 - ianuarie 2019

Descarcă documentul
14. 

Tabel definitiv consolidat actualizat

Descarcă documentul
15. 

Raport de activitate iunie - octombrie 2018

Descarcă documentul
16. 

Tabel definitiv consolidat actualizat

Descarcă documentul
17. 

Raport de activitate martie-mai 2018

Descarcă documentul
18. 

Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor

Descarcă documentul
19. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
20. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

21. 

Raport de activitate decembrie 2017-februarie 2018

22. 

Convocare adunare creditori

23. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

24. 

Raport de activitate august-noiembrie 2017

25. 

Raport de activitate martie-iulie 2017

26. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

27. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

28. 

Convocare adunare creditori

29. 

Raport de activitate noiembrie 2016-martie 2017

30. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

31. 

Tabel definitiv consolidat al creanțelor

32. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

33. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

34. 

Raport de activitate mai-octombrie 2016

35. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

36. 

Convocare adunare creditori

37. 

Tabel definitiv al creanțelor

38. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

39. 

Convocare adunare creditori

40. 

Anunț privind depunerea raportului de evaluare

41. 

Raport de activitate februarie-aprilie 2016

42. 

Tabel suplimentar al creanțelor

43. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

44. 

Convocare comitet creditori

45. 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului

46. 

Raport de activitate noiembrie 2015-ianuarie 2016

47. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

48. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

49. 

Convocare comitet creditori

50. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

51. 

Tabel preliminar al creanțelor

52. 

Convocare adunare creditori

53. 

Raport privind cauzele și împrejurarile care au dus la apariția stării de insolvență

54. 

Raport al administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observație din procedura generală a debitorului

55. 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență prin procedură generală