Clienti /
Trenkwalder SRL

1. 

Raport martie - aprilie 2019

Descarcă documentul
2. 

Raport de activitate decembrie 2018- februarie 2019

Descarcă documentul
3. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
4. 

Raport fonduri obtinute si Plan de distribuire

Descarcă documentul
5. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
6. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
7. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
8. 

Raport activitate octombrie - noiembrie 2018

Descarcă documentul
9. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
10. 

Regulament de vanzare bunuri_propunere

Descarcă documentul
11. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
12. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
13. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
14. 

Anunt depunere raport de evaluare

Descarcă documentul
15. 

Raport de activitate mai - septembrie 2018

Descarcă documentul
16. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
17. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditor

Descarcă documentul
18. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
19. 

Raport fonduri si Plan de distribuire

Descarcă documentul
20. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
21. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
22. 

Raport de activitate februarie - aprilie 2018

Descarcă documentul
23. 

Raport de activitate decembrie 2017-ianuarie 2018

24. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

25. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

26. 

Raport de activitate septembrie-noiembrie 2017

27. 

Raport de activitate august 2017

28. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

29. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

30. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

31. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

32. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

33. 

Raport de activitate februarie-aprilie 2017

34. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

35. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

36. 

Raport de activitate ianuarie 2017

37. 

Raport de activitate noiembrie-decembrie 2016

38. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

39. 

Convocare comitet creditori

40. 

Raport de activitate mai-octombrie 2016

41. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

42. 

Convocare comitet creditori

43. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

44. 

Convocare comitet creditori

45. 

Raport de activitate aprilie 2016

46. 

Raport de activitate martie 2016

47. 

Raport de activitate

48. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

49. 

Convocarea adunării creditorilor

50. 

Tabel suplimentar al creanțelor

51. 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului

52. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

53. 

Tabel preliminar al creanțelor

54. 

Convocare adunare creditori

55. 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la la apariția insolvenței

56. 

Raport al administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observație din procedura generală a debitorului

57. 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență prin procedură generală