Clienti /
Trenkwalder SRL

1. 

Raport de activitate octombrie - decembrie 2019

Descarcă documentul
2. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
3. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
4. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
5. 

Raport activitate mai - septembrie 2019

Descarcă documentul
6. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
7. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
8. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
9. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
10. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
11. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
12. 

Raport martie - aprilie 2019

Descarcă documentul
13. 

Raport de activitate decembrie 2018- februarie 2019

Descarcă documentul
14. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
15. 

Raport fonduri obtinute si Plan de distribuire

Descarcă documentul
16. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
17. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
18. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
19. 

Raport activitate octombrie - noiembrie 2018

Descarcă documentul
20. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
21. 

Regulament de vanzare bunuri_propunere

Descarcă documentul
22. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
23. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
24. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
25. 

Anunt depunere raport de evaluare

Descarcă documentul
26. 

Raport de activitate mai - septembrie 2018

Descarcă documentul
27. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
28. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditor

Descarcă documentul
29. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
30. 

Raport fonduri si Plan de distribuire

Descarcă documentul
31. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
32. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
33. 

Raport de activitate februarie - aprilie 2018

Descarcă documentul
34. 

Raport de activitate decembrie 2017-ianuarie 2018

35. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

36. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

37. 

Raport de activitate septembrie-noiembrie 2017

38. 

Raport de activitate august 2017

39. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

40. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

41. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

42. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

43. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

44. 

Raport de activitate februarie-aprilie 2017

45. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

46. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

47. 

Raport de activitate ianuarie 2017

48. 

Raport de activitate noiembrie-decembrie 2016

49. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

50. 

Convocare comitet creditori

51. 

Raport de activitate mai-octombrie 2016

52. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

53. 

Convocare comitet creditori

54. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

55. 

Convocare comitet creditori

56. 

Raport de activitate aprilie 2016

57. 

Raport de activitate martie 2016

58. 

Raport de activitate

59. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

60. 

Convocarea adunării creditorilor

61. 

Tabel suplimentar al creanțelor

62. 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului

63. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

64. 

Tabel preliminar al creanțelor

65. 

Convocare adunare creditori

66. 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la la apariția insolvenței

67. 

Raport al administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observație din procedura generală a debitorului

68. 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență prin procedură generală