Clienți /
Trenkwalder SRL

1. 

Raport fonduri si Plan de distribuire

Descarcă documentul
2. 

Raport de activitate ianuarie - februarie 2020

Descarcă documentul
3. 

Anunt licitatie

Descarcă documentul
4. 

Tabel definitiv consolidat

Descarcă documentul
5. 

Raport de activitate octombrie - decembrie 2019

Descarcă documentul
6. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
7. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
8. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
9. 

Raport activitate mai - septembrie 2019

Descarcă documentul
10. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
11. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
12. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
13. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
14. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
15. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
16. 

Raport martie - aprilie 2019

Descarcă documentul
17. 

Raport de activitate decembrie 2018- februarie 2019

Descarcă documentul
18. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
19. 

Raport fonduri obtinute si Plan de distribuire

Descarcă documentul
20. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
21. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
22. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
23. 

Raport activitate octombrie - noiembrie 2018

Descarcă documentul
24. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
25. 

Regulament de vanzare bunuri_propunere

Descarcă documentul
26. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
27. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
28. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
29. 

Anunt depunere raport de evaluare

Descarcă documentul
30. 

Raport de activitate mai - septembrie 2018

Descarcă documentul
31. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
32. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditor

Descarcă documentul
33. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
34. 

Raport fonduri si Plan de distribuire

Descarcă documentul
35. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
36. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
37. 

Raport de activitate februarie - aprilie 2018

Descarcă documentul
38. 

Raport de activitate decembrie 2017-ianuarie 2018

39. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

40. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

41. 

Raport de activitate septembrie-noiembrie 2017

42. 

Raport de activitate august 2017

43. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

44. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

45. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

46. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

47. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

48. 

Raport de activitate februarie-aprilie 2017

49. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

50. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

51. 

Raport de activitate ianuarie 2017

52. 

Raport de activitate noiembrie-decembrie 2016

53. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

54. 

Convocare comitet creditori

55. 

Raport de activitate mai-octombrie 2016

56. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

57. 

Convocare comitet creditori

58. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

59. 

Convocare comitet creditori

60. 

Raport de activitate aprilie 2016

61. 

Raport de activitate martie 2016

62. 

Raport de activitate

63. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

64. 

Convocarea adunării creditorilor

65. 

Tabel suplimentar al creanțelor

66. 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului

67. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

68. 

Tabel preliminar al creanțelor

69. 

Convocare adunare creditori

70. 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la la apariția insolvenței

71. 

Raport al administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observație din procedura generală a debitorului

72. 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență prin procedură generală