Clienti /
Trenkwalder SRL

1. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
2. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
3. 

Raport activitate mai - septembrie 2019

Descarcă documentul
4. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
5. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
6. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
7. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
8. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
9. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
10. 

Raport martie - aprilie 2019

Descarcă documentul
11. 

Raport de activitate decembrie 2018- februarie 2019

Descarcă documentul
12. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
13. 

Raport fonduri obtinute si Plan de distribuire

Descarcă documentul
14. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
15. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
16. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
17. 

Raport activitate octombrie - noiembrie 2018

Descarcă documentul
18. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
19. 

Regulament de vanzare bunuri_propunere

Descarcă documentul
20. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
21. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
22. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
23. 

Anunt depunere raport de evaluare

Descarcă documentul
24. 

Raport de activitate mai - septembrie 2018

Descarcă documentul
25. 

Raport fonduri obtinute si plan de distribuire

Descarcă documentul
26. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditor

Descarcă documentul
27. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
28. 

Raport fonduri si Plan de distribuire

Descarcă documentul
29. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
30. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
31. 

Raport de activitate februarie - aprilie 2018

Descarcă documentul
32. 

Raport de activitate decembrie 2017-ianuarie 2018

33. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

34. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

35. 

Raport de activitate septembrie-noiembrie 2017

36. 

Raport de activitate august 2017

37. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

38. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

39. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

40. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

41. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

42. 

Raport de activitate februarie-aprilie 2017

43. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

44. 

Raport fonduri obținute și plan de distribuire

45. 

Raport de activitate ianuarie 2017

46. 

Raport de activitate noiembrie-decembrie 2016

47. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

48. 

Convocare comitet creditori

49. 

Raport de activitate mai-octombrie 2016

50. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

51. 

Convocare comitet creditori

52. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

53. 

Convocare comitet creditori

54. 

Raport de activitate aprilie 2016

55. 

Raport de activitate martie 2016

56. 

Raport de activitate

57. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

58. 

Convocarea adunării creditorilor

59. 

Tabel suplimentar al creanțelor

60. 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului

61. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

62. 

Tabel preliminar al creanțelor

63. 

Convocare adunare creditori

64. 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la la apariția insolvenței

65. 

Raport al administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observație din procedura generală a debitorului

66. 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență prin procedură generală