Clienti /
Groenland Poultry SRL

1. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
2. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
3. 

Raport de activitate iunie-octombrie 2018

Descarcă documentul
4. 

Tabel definitiv de creante actualizat

Descarcă documentul
5. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
6. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
7. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
8. 

Tabel definitiv de creante

Descarcă documentul
9. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
10. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
11. 

Raport de activitate martie mai 2018

Descarcă documentul
12. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
13. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
14. 

Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor

15. 

Regulament vanzare bunuri_propunere.

Acest regulament este propus la vot in cadrul adunarii creditorilor din data de 08.05.2018.

16. 

Convocare adunare creditori

17. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

18. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

19. 

Convocare adunare creditori

20. 

Anunț privind depunerea raportului de evaluare

21. 

Raport de activitate noiembrie 2017-februarie 2018

22. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

23. 

Erată convocare adunare creditori

24. 

Convocare adunare creditori

25. 

Raport de activitate august-octombrie 2017

26. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

27. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

28. 

Raport de activitate martie-aprilie 2017

29. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

30. 

Tabel preliminar al creanțelor

31. 

Convocare adunare creditori

32. 

Raport asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția insolvenței

33. 

Notificare privind intrarea în faliment prin procedura simplificată