Clienti /
Groenland Poultry SRL

1. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
2. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
3. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
4. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
5. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
6. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
7. 

Raport de activitate iunie-octombrie 2018

Descarcă documentul
8. 

Tabel definitiv de creante actualizat

Descarcă documentul
9. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
10. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
11. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
12. 

Tabel definitiv de creante

Descarcă documentul
13. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
14. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
15. 

Raport de activitate martie mai 2018

Descarcă documentul
16. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
17. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
18. 

Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor

19. 

Regulament vanzare bunuri_propunere.

Acest regulament este propus la vot in cadrul adunarii creditorilor din data de 08.05.2018.

20. 

Convocare adunare creditori

21. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

22. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

23. 

Convocare adunare creditori

24. 

Anunț privind depunerea raportului de evaluare

25. 

Raport de activitate noiembrie 2017-februarie 2018

26. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

27. 

Erată convocare adunare creditori

28. 

Convocare adunare creditori

29. 

Raport de activitate august-octombrie 2017

30. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

31. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

32. 

Raport de activitate martie-aprilie 2017

33. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

34. 

Tabel preliminar al creanțelor

35. 

Convocare adunare creditori

36. 

Raport asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția insolvenței

37. 

Notificare privind intrarea în faliment prin procedura simplificată