Clienti /
Groenland Poultry SRL

1. 

Raport activitate noiembrie 2018 - martie 2019

Descarcă documentul
2. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
3. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
4. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
5. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
6. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
7. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
8. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
9. 

Raport de activitate iunie-octombrie 2018

Descarcă documentul
10. 

Tabel definitiv de creante actualizat

Descarcă documentul
11. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
12. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
13. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
14. 

Tabel definitiv de creante

Descarcă documentul
15. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
16. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
17. 

Raport de activitate martie mai 2018

Descarcă documentul
18. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
19. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
20. 

Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor

21. 

Regulament vanzare bunuri_propunere.

Acest regulament este propus la vot in cadrul adunarii creditorilor din data de 08.05.2018.

22. 

Convocare adunare creditori

23. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

24. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

25. 

Convocare adunare creditori

26. 

Anunț privind depunerea raportului de evaluare

27. 

Raport de activitate noiembrie 2017-februarie 2018

28. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

29. 

Erată convocare adunare creditori

30. 

Convocare adunare creditori

31. 

Raport de activitate august-octombrie 2017

32. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

33. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

34. 

Raport de activitate martie-aprilie 2017

35. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

36. 

Tabel preliminar al creanțelor

37. 

Convocare adunare creditori

38. 

Raport asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția insolvenței

39. 

Notificare privind intrarea în faliment prin procedura simplificată