Clienți /
Groenland Poultry SRL

1. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
2. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
3. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
4. 

Raport de activitate mai - octombrie 2020

Descarcă documentul
5. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
6. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
7. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
8. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
9. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
10. 

Raport de activitate februarie 2020 - aprilie 2020

Descarcă documentul
11. 

Raport de activitate octombrie 2019 - februarie 2020

Descarcă documentul
12. 

Anunt licitatie

Descarcă documentul
13. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
14. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
15. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
16. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
17. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
18. 

Raport de activitate aprilie - septembrie 2019

Descarcă documentul
19. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
20. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
21. 

Proces verbal adunare creditori

Descarcă documentul
22. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
23. 

Anunt revocare adunare creditori

Descarcă documentul
24. 

Convocare adunare creditori

Descarcă documentul
25. 

Raport activitate noiembrie 2018 - martie 2019

Descarcă documentul
26. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
27. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
28. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
29. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
30. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
31. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
32. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
33. 

Raport de activitate iunie-octombrie 2018

Descarcă documentul
34. 

Tabel definitiv de creante actualizat

Descarcă documentul
35. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
36. 

Proces verbal comitet creditori

Descarcă documentul
37. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
38. 

Tabel definitiv de creante

Descarcă documentul
39. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
40. 

Anunt licitatie bunuri mobile

Descarcă documentul
41. 

Raport de activitate martie mai 2018

Descarcă documentul
42. 

Proces verbal al sedintei comitetului creditorilor

Descarcă documentul
43. 

Convocare comitet creditori

Descarcă documentul
44. 

Proces verbal al sedintei adunarii creditorilor

45. 

Regulament vanzare bunuri_propunere.

Acest regulament este propus la vot in cadrul adunarii creditorilor din data de 08.05.2018.

46. 

Convocare adunare creditori

47. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

48. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

49. 

Convocare adunare creditori

50. 

Anunț privind depunerea raportului de evaluare

51. 

Raport de activitate noiembrie 2017-februarie 2018

52. 

Proces verbal al ședinței comitetului creditorilor

53. 

Erată convocare adunare creditori

54. 

Convocare adunare creditori

55. 

Raport de activitate august-octombrie 2017

56. 

Raport de activitate mai-iulie 2017

57. 

Tabel preliminar al creanțelor rectificat

58. 

Raport de activitate martie-aprilie 2017

59. 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor

60. 

Tabel preliminar al creanțelor

61. 

Convocare adunare creditori

62. 

Raport asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția insolvenței

63. 

Notificare privind intrarea în faliment prin procedura simplificată